Сьогодні обиратимуть керівництво АПУ
02.06.2017
Слідчий не завжди правий, або За яких умов огляд та виїмка доказів у господарському суді вважатимуться законними?
08.06.2017

Про користування землею

C

При встановленні порядку користування ділянкою, яка перебуває в спільній частковій власності, суд на підставі будівельно-технічної експертизи забезпечує кожному зі співвласників вільне користування належним йому майном. Таку позицію Верховний Суд України виклав у постанові від 15.05.2017.

Розглянувши справу №6-841цс16, ВСУ зауважив, що при застосуванні положень ст.120 в поєднанні з нормою ст.125 Земельного кодексу слід виходити з того, що в разі переходу права власності на об’єкт нерухомості в установленому законом порядку право власності на ділянку в набувача нерухомості виникає одночасно з виникненням права власності на зведені на ній об’єкти. Це правило стосується й випадків, коли право на ділянку не було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак земля раніше набула ознак об’єкта права власності.

Разом з тим відповідно до ч.1 ст.319 Цивільного кодексу «власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд». Одначе право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.

Зазначені положення щодо користування власністю цілком повинні застосовуватися до майнових прав, зокрема до права користування земельною ділянкою. Тому останнє визначається відповідно до часток кожного з власників нерухомості, розміщеної на цій ділянці, якщо іншого не було встановлено домовленістю між ними. Однак у будь-якому випадку наявне в однієї особи право не може порушувати права іншої особи (ч.5 ст.319 ЦК).

Отже, при вирішенні спору, визначаючи варіанти користування ділянкою, суд повинен виходити з розміру часток кожного зі співвласників на нерухоме майно, наявності порядку користування ділянкою, погодженого співвласниками або визначеного на підставі відповідного договору, оформленого в установленому законом порядку.

Якщо суд з’ясує, що співвласники визначили порядок користування й розпорядження ділянкою, для зміни якого підстав немає, він ухвалює рішення про встановлення саме такого порядку. Якщо ж погодженого або встановленого порядку користування ділянкою немає, то суд установлює такий порядок із дотриманням часток кожного співвласника в нерухомому майні та забезпеченням вільного користування кожним зі співвласників належним йому майном.

 

ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З:

Закон і Бізнес

http://zib.com.ua/

РУБРИКА — НОВИНИ