Аліменти на дитину: інструкція для батьків-одиначок

Психіатрична допомога в ув’язненні
22.09.2017
Про сплату судового збору
27.09.2017

Аліменти на дитину: інструкція для батьків-одиначок

Із практики, на жаль, досить атуальне питання, на надий час, є питання виплат грошової допомоги позв’язаної із доглядом одним із батьків-одиночок за дитиною.

Законодавство не містить визначення поняття «одинока матір».

Однак, фундаментальний аналіз ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1991 року № 2811-ХІІ дає змогу охарактеризувати, що під одинокими матерями маються на увазі ті жінки, які не перебувають у шлюбі (тобто у офіційно зареєстрованому), одинокі усиновлювачі.

Такі особи мають право на призначення від держави допомоги на дітей. Та з огляду на її розмір у 2017 році, вона не є достатньою для утримання дитини та залежить від деяких факторів:

— кожні 6 місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі 6 місяців,

— надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

— виплачується до досягнення дитиною повноліття (якщо дитина навчається у ВНЗ 1-4 рівня акредитації – до досягнення нею 23 років).

Кожного року, під час ухвалення Державного бюджету України на наступний рік, в ньому встановлюється і розмір прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Так, на 2017 рік станом на 1 січня, 1 травня, 1 грудня прожитковий мінімум на дитину становить відповідно:

діти віком до 6-ти років — 1355 грн., 1426 грн., 1492 грн.;

діти віком від 6 до 18 років — 1689 грн., 1777 грн., 1860 грн.;

діти віком від 18 років до 23 років — 1600 грн., 1684 грн., 1762 грн.

З огляду на вищевикладене, можемо сконструювати ситуацію для прорахунку цієї допомоги.

Як приклад, сім’я складається з 3 осіб: жінка є одинокою матір’ю та 2 дітей (наприклад, 10 та 5 років). Середньомісячний дохід матері складатиме 2000 гривень.

Відповідно на 1 члена сім’ї середньомісячний дохід складатиме 2000 грн/3 = 666,67 грн.

На дитину 5 років допомога складатиме: 1426 грн – 666,67 грн. = 759,33 грн.

На дитину 10 років допомога складатиме 1777 грн – 666,67 грн. = 1110,33 грн.

В умовах сьогодення, це недостатньо для утримання дитини.

Що робити в таких випадках, коли батько відсутній у житті дитини та не піклується про них?

Звісно, матері такої дитини слід поставити питання про аліменти.

Так, відповідно до ст. 3 СК України дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає та відповідно до ст. 180 СК України — батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Що таке аліменти? Це право дитини на утримання зі сторони того з батьків, хто не здійснює своїх обов’язків по відношенню до такої дитини та не проживає разом з нею.

На державному рівні з 8 липня поточного року збільшився мінімальний розмір аліментів на дитину. І якщо раніше мінімальний розмір аліментів складав 30%, то з 8 липня 2017 року мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

В процесуальних моментах також істотні позитивні зміни, такі як-от: позов про стягнення аліментів можна подавати за місцем проживання позивача, а також вирішене питання про звільнення від сплати судового збору.

Також, СК України встановлює право того з батьків, з яким проживає дитина, визначати спосіб стягнення аліментів та отримувати в порядку спрощеного судочинства аліменти в розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку у разі визначення розміру аліментів як частки від заробітку (доходу) матері, батька дитини, або у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій сумі.

Крім того, за старим законодавством аліменти, одержані на дитину, були власністю того з батьків, на ім’я кого вони виплачувались, і мали використовуватись за цільовим призначенням. Наразі аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини, вона має право брати участь у використанні або самостійно розпоряджатися аліментами на її утримання відповідно до Цивільного кодексу України.

 

ІНФОРМАЦІЮ ВЗЯТО З:

Закон і Бізнес

http://zib.com.ua/

РУБРИКА — НОВИНИ