Представництво в судах:

• надання усних і письмових консультацій по спірних питаннях;
• здійснення правової експертизи документів;
• визначення можливих варіантів урегулювання спірних питань у досудовому порядку;
• участь у переговорах по досудовому врегулюванню спорів (медіація);
• підготовка мирових угод;
• захист інтересів клієнта при розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності;
• оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;
• збір, аналіз доказів і визначення тактики захисту інтересів клієнта в суді;
• підготовка й пред’явлення позовної заяви або іншого процесуального документа (заяви, скарги) до суду;
• вивчення, аналіз позовної заяви поданої проти клієнта, підготовка письмових заперечень;
• участь у розгляді справ у суді в першій, апеляційній, касаційній інстанції, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, постанов, ухвал, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, заява клопотань і відводів, дача усних і письмових пояснень;
• консультування клієнтів щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред’явлення зустрічного позову, наслідків мирової угоди укладеної в ході судового розгляду, а також процесуальне оформлення зазначених дій;
• консультування клієнтів з питань призупинення й закриття провадження справи, залишення позову без розгляду;
• оскарження рішення, постанови, ухвали суду в апеляційному, касаційному порядку;
• підготовка заперечень на апеляційну, касаційну скаргу.

Юридична допомога та консультації:

• Адвокат у кримінальному провадженні
• Усна консультація на особистому прийомі
• Нескладні консультації по телефону і онлайн
• Підготовка досудових листів, претензій, вимог
• Підготовка позовної заяви, скарги до суду (немайновий спір)
• Підготовка позовної заяви, скарги до суду (майновий спір)
• Допомога в ДАІ
• Допомога в купівлі-продажу автотранспорту
• Послуги у сфері судочинства

Сімейні та спадкові правовідносини:

• складання договорів в сфері сімейних та спадкових правовідносин, в тому числі шлюбних контрактів, договорів про поділ майна подружжя, договорів про утримання та виплат аліментів, договорів про встановлення місця проживання та участі у вихованні дитини;
• консультування та представництво з таких питань: розірвання шлюбу, поділ майна; майнові та немайнові прав осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах; аліментні правовідносини;
• встановлення та оспорювання батьківства, встановлення місця проживання дитини, визначення порядку участі у вихованні дитини, виховання та утримання дитини тим з батьків, який проживає окремо;
• встановлення опіки та піклування, позбавлених батьківського прав, усиновлення; застосування допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі програм сурогатного материнства;
• спадкування за заповітом і за законом, здійснення права на спадкування, оформлення прав на спадщину; представництво в органах нотаріату при оформленні спадкових прав;
• захист інтересів клієнта при вирішені всіх сімейних та спадкових спорів в судових установах України.
• Розірвання шлюбу
• Аліменти
• Визначення місця проживання дитини
• Розділ спільного майна (в т.ч. бізнесу) подружжя
• Сімейний адвокат

Цивільні справи:

• Представництво в суді у цивільній справі (немайновий спір)
• Представництво в суді у цивільній справі (майновий спір)
• Спори щодо виконання зобов’язань
• Спадкові спори
• Земельні спори
• Захист права власності
• Відшкодування шкоди внаслідок протиправних дій
• Захист авторських прав

Трудові спори:

• підготовка колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про конфіденційну інформацію;
• підготовка трудових договорів, контрактів, інших угод з працівниками;
• підготовка проектів наказів, розпоряджень, інших актів керівництва компанії;
• консультації з питань використання різних способів оформлення відносин з працівниками;
• проведення переговорів з працівниками у випадку виникнення конфліктних ситуацій;
• представництво інтересів клієнтів в якості позивачів і відповідачів у трудових спорах в судах.
• Трудові спори
• Спори про незаконні звільнення
• Матеріальні спори в трудових відносинах
• Допомога в дотриманні трудових гарантій працівників
• Накази (прийом на роботу та звільнення, відрядження та інше)
• Колективний договір
• Положення про захист персональних даних

Справи про адміністративні правопорушення:

• представництво клієнтів у справах про адміністративне правопорушення, оцінка перспективи ведення справи;
• визначення тактики ведення справи про адміністративне правопорушення;
• збір та пред’явлення суду матеріалів по справі про адміністративне правопорушення;
• виклик на судове засідання інспекторів ДАІ МВС, які склали протокол про адміністративне правопорушення;
• пред’явлення суду процесуальних порушень, якщо останні були допущені при оформленні справи про адміністративне правопорушення;
• пошук та пред’явлення додаткових доказів в справі про адміністративне правопорушення;
• оскарження рішення суду у справах про адміністративні правопорушення;
• захист прав та інтересів клієнта на усіх судових засіданнях у справі про адміністративне порушення;
• оскарження постанов про накладання адміністративного стягнення.

Адміністративні справи:

• Представництво в суді в адміністративній справі
• Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень
• Досудове адміністративне оскарження рішень податкових органів
• Судове оскарження рішень податкових органів
• Допомога в отриманні прав на соціальні виплати, пільги, компенсації

Кримінальне провадження:

• комплексний захист інтересів клієнта в різних процесуальних статусах на стадії досудового провадження;
• повний юридичний супровід господарської діяльності, її аналіз на предмет відповідності вимогам законодавства, проведення внутрішніх перевірок;
• представництво інтересів клієнта в контролюючих і правоохоронних органах, надання правової допомоги під час перевірок і при отриманні запитів контролюючих і правоохоронних органів;
• проведення адвокатських розслідувань;
• організація і супровід незалежних судових експертиз;
• захист інтересів клієнта в процесі розгляду кримінальних проваджень судами усіх інстанцій;
• підготовка процесуальних документів;
• супровід клієнта під час спілкування з представниками правоохоронних органів;
• представництво позиції та інтересів клієнта в судових органах;
• оскарження постанов про обрання запобіжного заходу;
• підготовка скарг, клопотань та зауважень;
• збирання бази доказів, розробка стратегії захисту інтересів клієнта на всіх етапах розвитку процесу, а також тактичних прийомів у веденні судової справи;
• постійне консультування з будь-яких питань, що виникають у процесі захисту, представлення інтересів;
• відвідування підзахисного в слідчому ізоляторі;
• збір характеризуючих матеріалів, збір відомостей про факти, які можуть бути використані як докази, зокрема: витребування документів від підприємств, установ, організацій, об'єднань, від громадян за їх згодою;
• отримання письмових висновків фахівців з питань, які потребують спеціальних знань, опитування громадян;
• подача цивільного позову;
• участь адвоката на стадії виконання вироку;

Спори в банківській та фінансовій сферах:

• підготовка проектів різних кредитних і позикових договорів;
• підготовка проектів угод, що забезпечують та гарантують виконання боржником своїх зобов’язань за кредитними та позиковими договорами;
• участь у переговорних процесах з учасниками угод із залучення фінансування;
• консультування позичальників та позикодавців з різних питань українського права щодо укладання та виконання банківських і фінансових угод;
• реєстрація кредитних договорів у Національному банку України;
• участь у судових спорах щодо повернення банківський вкладів;
• консультування з питань банкрутства і реструктуризації боргів.

Податкові спори:

• податкові консультації (адміністрування податків, податок на прибуток, ПДВ і т.д.);
• консультування клієнтів щодо оподатковування експортних і імпортних операцій;
• супровід операцій з відшкодування податку на додану вартість;
• надання консультацій для всіх видів операцій та угод;
• надання консультацій з оподаткування іноземних компанії та їх представництв;
• надання консультацій з застосування положень міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування;
• реструктуризація бізнесу з урахуванням оптимальних податкових наслідків;
• податкове планування діяльності клієнтів;
• планування доходів і витрат для фізичних осіб;
• юридичний супровід при проведенні перевірок податковими органами;
• юридичний супровід при оскарженні рішень податкових та інших контролюючих органів у рамках адміністративних процедур;
• представництво інтересів клієнтів у судових процесах;

Господарські спори:

• Представництво в суді у господарській справі
• Спори за договорами купівлі-продажу, поставки
• Спори за договором оренди майна у сфері господарювання
• Спори за договорами підряду та надання послуг
• Спори у сфері корпоративних правовідносин
• участь у переговорах з правовою експертизою різних видів договорів;
• юридичний аудит господарської діяльності підприємства;
• комплекс послуг з реєстрації ФОП та юридичних осіб;
• вирішення спорів учасників господарських товариств;
• реєстрація змін у статутному капіталі та установчих документах юридичних осіб;
• підготовка договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, оренди, позики, будівельного підряду, інвестиційних, лізингових контрактів, агентських, дистрибьюторських угод і т.д.;
• консультування з питань застосування різних способів забезпечення виконання договірних зобов’язань;
• консультування з питань необхідності й процедур ліцензування й сертифікації в Україні;
• представництво клієнта в судах при розгляді господарських спорів;
• представництво інтересів клієнта в державних (виконавчих) органах;
• комплексне консультування резидентів і нерезидентів з питань, пов’язаним із зовнішньоекономічною діяльністю, на території України;
• складання й експертиза зовнішньоекономічних контрактів;
• складання індивідуальних і колективних трудових договорів, правил трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства, що обслуговує трудові відносини;
• консультування з питань особливостей реалізації трудових і соціальних прав працівників;
• консультування й представництво інтересів клієнта при розгляді трудових суперечок.
• Абонентське обслуговування юридичних осіб
• Антирейдерський комплекс заходів
• Вирішення корпоративних спорів між учасниками юридичних осіб
• Злиття, приєднання, поділ, виділення, реорганізація, ліквідація підприємств
• Оформлення виходу учасника з господарського товариства
• Збільшення, зменшення статутного капіталу
• Комплекс послуг з реєстрації ФОП, ПП, ТОВ та інших юридичних осіб
• Комплекс послуг з реєстрації зміни складу засновників, статутного капіталу
• Отримання довідок, виписок, витягів з ЄДР
• Реєстрація платником єдиного податку
• Реєстрація та постановка на облік юридичних осіб, внесення змін до ЄДР, ліквідація підприємств
• Отримання печатки, штампа

Аудит:

• Юридичний аналіз господарської діяльності компанії
• Юридичний аналіз кадрової документації
• Юридичний аналіз діловодства

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *